Mój kawałek ogrodu


 „Mój kawałek ogrodu” to projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem jest Fundacja Giesche we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. W jego realizację zaangażowany jest również Śląski Ogród Botaniczny. Projekt powstał z myślą o czasowo wykluczonej młodzieży, młodych pacjentach, którzy doświadczają trudności w postaci leczenia nowotworowego. Grupą docelową projektu są osoby do 25 roku życia, naznaczone chorobą nowotworową - osoby aktualnie chorujące, wyleczone jak również osoby znajdujące się w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia tejże choroby. 

 

Zaplanowany cykl zajęć jest formą arteterapii i prowadzony w trybie sztuka – terapia- ogród.

Warto nadmienić, że koordynatorzy i animatorzy warsztatów to artyści, botanicy i pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, osoby cenione, mające ogromne doświadczenie zarówno w zakresie arteterapii, jak również w prowadzeniu warsztatów artystycznych: dr hab. Jolanta Jastrząb, Milena Michałowska, Monika Panek oraz Paweł Szeibel.

 

Podczas warsztatów uczestnicy przy współpracy animatorów, będących artystami/tutorami mogli zaprojektować, opracować i przygotować, a docelowo i pielęgnować swój mały „ogródek” w postaci jednonaczyniowego bezglebowego systemu. Pogłębieniem warsztatu było budowanie drugiej, znacznie większej instalacji hydroponicznej równolegle ze wszystkimi uczestnikami projektu, celem integracji i aktywacji różnych grup społecznych. Każdy uczestnik po zakończonych zajęciach mógł zabrać ze sobą swój zaprojektowany indywidualnie ogródek i opiekować się nim osobiście.